Φυσαλίδα

Ο Νικόλας Άσιμος στο τραγούδι του φυσαλίδα.Τραγουδάει η Αλεξίου κατέβασέ το ή άκουσέ το Your browser does not support the audio element. »